การประชุมเรื่องการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีพ.ศ.2561

     เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดการประชุมเรื่องการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีพ.ศ.2561 พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง และ ผู้นำชุมชนตำบลเวียงทอง ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ซึ่งตำบลเวียงทองได้มีกำหนดการจัดงานสงกรานต์ประจำปีพ.ศ.2561 ในวันที่ 13 เมษายน 2561 มีกิจกรรมดังนี้ พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เริ่มตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ณ ลานอเนกประสงค์วัดเขื่อนคำลือ หมู่ที่ 7 และ ขบวนแห่นางสงกรานต์ ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป เริ่มขบวน ณ โรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทร หมู่ที่ 10 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

Share