โครงการการศึกษาดูงานเด็กอนุบาลท่องโลกกว้าง

     เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดกิจกรรม ทัศนศึกษานอกสถานที่ในจังหวัดแพร่ ตามโครงการการศึกษาดูงานเด็กอนุบาลท่องโลกกว้าง ได้แก่ คุ้มเจ้าหลวง วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร วัดพงษ์สุนันท์ วัดหลวง และ ห้องสมุดของเล่นเด็กองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้นอกสถานที่ให้กับเด็กและได้เรียนรู้วิธีการอยู่ร่วมกัน ช่วยให้รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวหรือหมู่คณะ

Share