โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น(ตาบอด)

เว็ปไซต์ : https://www.cmblind.ac.th

ที่อยู่ : 41, ถนนอารักษ์, ตำบลพระสิงค์, อำเภอเมือง, จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053 278 009

Share