โครงการรณรงค์คัดแยกขยะนำร่อง ตำบลเวียงทอง

     เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์คัดแยกขยะนำร่อง ตำบลเวียงทอง ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ได้รับทราบถึงประโยชน์ของการคัดแยกขยะและสามารถกำจัดขยะได้อย่างถูกวิธี

 

Share