ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน

     เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมกับ นายราชสิทธิ์ มิ่งปรีชา ปลัดอำเภอสูงเม่น สาธารณสุขอำเภอสูงเม่น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอำเภอสูงเม่น ทหารชุดปฏิบัติการมวลชน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงทอง และเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำตำบลเวียงทอง เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน กรณีผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนจากโรงเลื่อยไม้ บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เนื่องจากผู้อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนจากเสียงและฝุ่นละอองจากเศษขี้เลื่อย จึงได้ทำความตกลงและไกล่เกลี่ยกับเจ้าของโรงเลื่อยว่าจะเลิกกิจการและจะย้ายไปอยู่ที่อื่นต่อไป

Share