การประชุมสภากาแฟและหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสูงเม่น

      เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.00 น. เรืออากาศตรีอดุลย์ พรหมวาทย์ นายอำเภอสูงเม่น เป็นประธานเปิดการประชุมสภากาแฟและหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสูงเม่น ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

Share