การออกพื้นที่จัดเก็บเงินภาษีบำรุงท้องที่ และค่าธรรมเนียมมูลฝอย หมู่ที่ 1 – 12

กองคลัง อบต.เวียงทอง จะดำเนินการออกพื้นที่จัดเก็บเงินภาษีบำรุงท้องที่ และค่าธรรมเนียมมูลฝอย หมู่ที่ 1 – 12 ต.เวียงทอง ตั้งแต่วันที่ 5 – 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12.00 น.

Share