การแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ประจำปี 2561

     เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ตามโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ประจำปี2561 โดยมี นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ผู้ปกครอง คณะครูและวงดุริยางค์จากโรงเรียนในตำบลเวียงทอง ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

Share