ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ประจำปี 2561

      ด้วยโรงเรียนอนุบาล และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ขอประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ประจำปี 2561 ตามโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ในวันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2561 ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีขบวนพาเหรดของนักกีฬาทุกสี งานเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

Share