โครงการฟื้นฟูสืบสานและถ่ายทอดการเล่นดนตรีพื้นบ้าน

     เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง  เป็นประธานเปิดโครงการฟื้นฟูสืบสานและถ่ายทอดการเล่นดนตรีพื้นบ้าน ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องเล่นดนตรีพื้นบ้านแต่ละชนิด รวมถึงเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกด้วย

Share