มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม

     เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ โดยมี นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม ได้แก่ นายนันท์ ทิพย์สุทธิ์ อายุ 82 ปี บ้านเลขที่ 51 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จำนวน 2,000 บาท

Share