กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2561

     เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ โรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง จัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2561โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ อนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

Share