รณรงค์ลดอุบัติเหตุ

     เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ตำรวจตำบลเวียงทอง ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย โดยทำการแจก สติกเกอร์เตือนใจผู้ขับรถบนท้องถนน ณ บริเวณตู้ยามศรีเวียงทอง (ปากทางเข้าตำบลเวียงทอง) โดยจัดทำสติกเกอร์สะท้อนแสง มีข้อความระบุว่า “เมาไม่ขับ” “ง่วงไม่ขับ” “โทรไม่ขับ” “สวมหมวกนิรภัยปลอดภัยไว้ก่อน” จำนวน 750 ชุด และให้ผู้ขับรถนำไปติดบริเวณท้ายรถของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ตำบลเวียงทอง ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย

Share