ท่าอากาศยานแพร่ ขอความร่วมมือการปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน ลูกโป่ง จุดพลุ ตะไล บั้งไฟ หรือปล่อยวัตถุอื่นใดที่คล้ายกัน ขึ้นไปสู่อากาศในเทศกาลปีใหม่

Share