การประชุมพนักงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

     เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธาน เปิดการประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 เพื่อมอบนโยบายและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฎิบัติงานของพนักงาน

Share