การประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเวียงทอง

     เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 นายสนั่น จินดามณี ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง และ คณะกรรมการกองทุนฯ ร่วมต้อนรับและรับการประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเวียงทอง รวมถึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการกองทุน เพื่อให้เกิดการพัฒนา การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

Share