ดำเนินการออกพื้นที่สำรวจภาษี และ ค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข และ งานทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561

Share