กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวใหม่

     เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวใหม่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร(รัชกาลที่9) ณ ที่ทำการอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

Share