วันพ่อแห่งชาติ

     เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ โรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดทำกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม 2560 อีกทั้งยังเป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ ให้นักเรียนได้มีเรียนรู้  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

Share