ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์(e-bidding)

Download (PDF, 1.55MB)

Share