เชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาทินัดดามาตุ ประจำปี 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมกับคณะกรรมการวัดทองเกศ กำหนดดำเนินการตามโครงการ แข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประจำปี พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2556 ณ ท่าน้ำยมวัดทองเกศ ม. 2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่

โปสเตอร์ แข่งเรือ 56

 

Share