ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ตามแบบรูปและรายละเอียดที่อบต.เวียงทอง กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Share