ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตั้น 6 ล้อ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Download (PDF, 7.68MB)

Share