เข้าสำรวจปรับเกลี่ยถนนบริเวณสายใหม่เลียบน้ำยม

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิากยน 2560 เวลา 09.00 น. นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง นำปลัด รองปลัด หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เข้าสำรวจพื้นที่พร้อมนำรถแทรกเตอร์ ปรับเกลี่ยถนนบริเวณสายใหม่เลียบน้ำยม จากหัวสะพานเขื่อนคำลือหมู่ 7 ไป หมู่ 6 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

Share