ออกสำรวจถนนเลียบน้ำยม

     เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อม นายสมโภชน์ นิธิกรโกศล ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่ (กรมเจ้าท่า) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ผู้อำนวยการกองช่าง และ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้ออกสำรวจถนนเลียบน้ำยม บริเวณหมู่6 และ หมู่7ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชน

Share