ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ตามแบบรูปและรายละเอียดที่อบต.เวียงทอง กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Download (PDF, 7.31MB)

Share