ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “ตลาดประชารัฐ”

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ เชิญชวนเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย หาบเร่แผงลอย วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม OTOP กลุ่ม SMEs และผู้ประกอบการที่ไม่มีที่สถานที่ค้าขาย ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “ตลาดประชารัฐ”
ตั้งแต่ 10-30 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ หรือ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสูงเม่น ที่ว่าการอำเภอสูงเม่น ชั้น 2 เวลา 08.30-16.30 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 054-541-203 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสูงเม่น

Download (PDF, 772KB)

Share