เปิดสะพานข้ามแม่น้ำยม “สะพานเวียงทองสองเก้าพัฒนา”

     เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีเปิดสะพานข้ามแม่น้ำยม “สะพานเวียงทองสองเก้าพัฒนา” พร้อม เรืออากาศตรีอดุลย์ พรหมวาทย์ นายอำเภอสูงเม่น เป็นผู้กล่าวรายงาน , คุณศิริวรรณ ปราศจากศัตรู นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดแพร่ , ผู้นำชุมชน , คณะผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง แขกผู้มีเกียรติ และ ประชาชนตำบลเวียงทอง ร่วมพิธีเปิดฯ ณ สะพานเวียงทองสองเก้าพัฒนา ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

Share