วางพวงมาลา

     เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่5 เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ หน้าที่ทำการอำเภอสูงเม่น เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

Share