ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง กำหนด วัน เวลา สถานที่ และ ระเบียบการสรรหาและเลือกสรรฯ

ดาวน์โหลดไฟล์ 

Share