การประชุมพนักงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2560

     เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดการประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ประจำเดือนตุลาคม 2560 เพื่อมอบนโยบายและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฎิบัติงานของพนักงาน

Share