การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

     เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ครั้งที่4/2560 จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมเล็กชั้น2 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ 2561

Share