พิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์

     เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมชมรมกลุ่มสตรีตำบลเวียงทอง ร่วมพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 3,000 ดอก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระราชพิธีถวาย     พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในตำบลเวียงทอง และประชาชนตำบลเวียงทอง ทีได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานไว้ ณ หอประชุมอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

Share