การยกเลิกการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง(ภาค ข.) ในตำแหน่งนักสันทนาการปฎิบัติการ และตำแหน่งบรรณารักษ์ปฎิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

Share