โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก

    เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมกับ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ตามโครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ประจำปี 2560 โดยมี นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ แขกผู้มีเกียรติ ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

Share