การประชุมพนักงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2560

     เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง   เป็นประธานเปิดการประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ประจำเดือน สิงหาคม 2560 เพื่อมอบนโยบายและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฎิบัติงานของพนักงาน

Share