มอบเกียรติบัตรให้กับแม่ตัวอย่าง

       เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 60 เวลา 09.00 น. นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานร่วมมอบเกียรติบัตรให้กับแม่ตัวอย่าง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมบ้านเวียงทอง  ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

Share