มอบกรวยจราจรและแผงกั้น

     เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายสนั่น จินดามณี นายกอบต.เวียงทอง พร้อม ปลัด รองปลัด หัวหน้าสำนักปลัด ร่วมมอบกรวยจราจร จำนวน 10 อัน และ แผงกั้นจราจร 2 แผง ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ บริเวณปากทางตำบลเวียงทอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการและแก้ไขปัญหาจราจรอย่างมีประสิทธิภาพ

Share