ปลูกต้นไม้

     เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง นำโดยนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง คณะผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลเวียงทอง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน  จำนวน 250 ต้น  ณ ท่าน้ำยมบ้านผาสุกตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 รวมถึงเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนด้วย

Share