โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560

       เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดกิจกรรมการทำพวงกุญแจจากลูกปัด ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เกิดทักษะและได้รับความรู้เรื่องการทำพวงกุญแจจากลูกปัด รวมถึงเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของผู้สูงอายุอีกด้วย

Share