การแข่งขันผลิตสื่อนวัตกรรม “สภานมสด”

     เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้เข้าร่วมการแข่งขันผลิตสื่อนวัตกรรม “สภานมสด” ในงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 15    ประจำพ.ศ.ปี 2560 จังหวัดพิษณุโลก นำโดยสิบเอกพิเชษฐ เกตุหิรัญ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ นางสุนันทร กุลสอนนาน นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ผลการเเข่งขัน ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ในการแข่งขันในครั้งนี้

Share