โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560

      เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเวียงทอง สภาวัฒนธรรมตำบลเวียงทอง ร่วมนำเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ตามโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 นำถวายวัดในพื้นที่ตำบลเวียงทอง จำนวน 8 วัด ได้แก่ วัดไชยามาตย์ วัดทองเกศ วัดน้ำบ่อ วัดโพธิสุนทร วัดเขื่อนคำลือ วัดผาสุก วัดป่าเวียงทอง(ม.9) และวัดถ้ำจองคำโปร่งใจทอง เพื่อให้พระสงฆ์ใช้จุดบูชาพระรัตนตรัยในระหว่างพรรษาและร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธสืบต่อไป

Share