ผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

 ก่อนแก้ไข

หลังแก้ไขแล้ว

 

Share