กำหนดการออกพื้นที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

  กองคลังอบต.เวียงทอง จะออกพื้นที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำเดือนก.ค. 2560           หมู่ที่ 1 – 12 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ท่านใดที่ยังค้างชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย สามารถไปชำระได้ที่สถานที่ดังกล่าว
หรือ ชำระได้ที่ กองคลังอบต.เวียงทอง ในวันเวลาราชการ โทร 054-626-983 ต่อ 115

Share