โครงส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกบ

      เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2560 กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงกบ ตามโครงส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกบ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง  โดยมี นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 60 คน และวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดแพร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกบ และเป็นการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกบให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมได้อีกด้วย

Share