สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5

อบต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายใน เวียงนาค ถึงแม่น้ำยม หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงทอง
ขนาดวางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.4 เมตร ยาว 622 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 1 เมตร พร้อมบ่อพัก 0.8×0.8 เมตร จำนวน 67 บ่อ ความยาวรวม 675 เมตร ราคากลางงานก่อสร้าง 1,213,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

กำหนดดูสถานที่

16 กันยายน 2556 09:00-12:00 กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม เวลา 13:00 น. ในวันเดียวกัน ณ อบต.เวียงทอง

กำหนดยื่นซองสอบราคา

3 กันยายน 2556 – 16 กันยายน 2556 เวลา 16:30น.

กำหนดเปิดซองสอบราคา

17 กันยายน 2556 ณ ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง อปท. (ที่ว่าการอำเภอสูงเม่น ชั้น 1) เวลา 09:30น. เป็นต้นไป

Download (PDF, Unknown)

Share