มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุภัยพิบัติฉุกเฉิน (วาตภัย)

     เมื่อวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม เวลา 11.00 น. นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อม ปลัด หัวหน้าสำนักปลัด และ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติฉุกเฉิน (วาตภัย) ในตำบลเวียงทอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

Share