การดำเนินการขุดลอกแม่น้ำยม

     นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมเจ้าหน้าที่จากกรมเจ้าท่า จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง และประชาชนตำบลเวียงทอง ได้ร่วมกันตรวจดูพื้นที่การขุดลอกแม่น้ำยม หมู่ที่ 10 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 7 เพื่อแก้ไขปัญหาร่องน้ำตื้นเขิน กระแสน้ำกัดเซาะตลิ่ง รวมทั้งเป็นการขุดลอกขยายความกว้างของร่องน้ำ เพื่อให้สามารถรองรับน้ำในฤดูน้ำหลากไม่ให้เอ่อล้นท่วมบ้านเรือนประชาชนและเก็บกักน้ำในฤดูแล้ง ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินการอยู่ในเขตตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

Share