รดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร

     เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เนื่องในวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย ประจำปีพ.ศ.2560 โดยมีนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานกล่าวคำอวยพรให้แก่พนักงาน พร้อมคณะผู้บริหาร ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง  เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป และเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ พร้อมกับการขอขมาและขอรับพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

Share