ตรวจสุขภาพช่องปาก

     เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 คณะหมอจากโรงพยาบาลสูงเม่น ได้เดินทางมาตรวจสุขภาพช่องปากให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเกิดฟันผุ ทำให้เด็กมีสุขภาพในช่องปากและสุขภาพฟันที่ดีแข็งแรงต่อไป

Share